خانه اخبار الریاضیه مدعی شد؛ تائید محرومیت ایران از میزبانی لیگ قهرمانان توسط AFC