خانه اخبار افشین پیروانی در گفت و گو با پرسپولیس: مشکلی برای استفاده از بیرانوند نداریم