خانه پرسپولیس "سوپرمن" کمتر از سایرین می‌گیرد
افشای رقم قرارداد سیدجلال حسینی با پرسپولیس