خانه اخبار افشاگری بازیکن سابق استقلال پس از 8 سال: مجیدی به بازیکنان پودر جک تری دی داد