خانه اخبار افشاگری بازیکن سابق استقلال پس از ۸ سال: مجیدی به بازیکنان پودر جک تری دی داد