خانه لیگ برترتراکتور افزایش مبتلایان به کرونا در آذربایجان شرقى پس از تجمع قهرمانى