خانه لیگ برتر ضعف گلزنی همچنان فوتبال ایران را آزار می‌دهد
افت فاحش مهاجمان در لیگ نوزدهم