خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری اعلام نصفه و نیمه تقویم مسابقات جهانی و قاره ای / تعویق لیگ برتر کشتی ایران و لغو جام باشگاههای جهان ؟!