خانه پرسپولیس اعلام آمادگی سه باشگاه قطری برای جذب بشار رسن