خانه فدراسیون فوتبال اعلام آرای انضباطی؛ محرومیت باشگاه ملی حفاری اهواز از دیدارهای خانگی