خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس محمدرضا مهدوی، کارشناس فنی دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان در گفت‌وگوی اختصاصی با پرسپولیس
اعتماد به یحیی، برگ برنده پرسپولیس است