خانه پرسپولیس اعتراض پرسپولیس در کنفرانس ویدیویی با نمایندگان فدراسیون قطر و AFC