خانه اخبار اظهارات آقای سرپرست از هزینه دادرسی برانکو تا طلب پرسپولیس از بانک کوثر؛ 70 میلیارد را از کجا آوردی؟