خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اصفهانیان: زمان کرانچار که به عنوان تیم دوم صعود کردیم حذف شدیم/آقای قائدی دیگر چه می‌خواهی؟