خانه پرسپولیس پرسپولیس فصل را با بازی عقب‌افتاده استارت می‌زند
اصرار عجیب سازمان لیگ به یک تصمیم اشتباه