خانه اخبار اشتباهات داوری مقابل سپاهان، ۳ جام را از پرسپولیس گرفت و تنها یک گل از استقلال / همیشه ما، یکبار هم شما