خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی عامدانه در خط حمله بازیکنان بیشتری به کار گرفتم
اسکوچیچ: کره جنوبی سورپرایزی برای ما نداشت