خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اسکوچیچ: فقط به بازی با هنگ کنگ فکر می‌کنیم نه بازی های آینده/حق هیچگونه اشتباهی نداریم