خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی اسکوچیچ: گربه سیاه تیم ملی را شکست دادیم