خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی تاکتیک بازیکنان ایران ضعیف است
اسکوچیچ: تصویر کرانچار در بازی پرسپولیس اشکم را درآورد