خانه اخبار اسماعیل حلالی در گفت و گو با پرسپولیس: خون فوتبالیست ها رنگین تر از مردم نیست