خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس پرسپولیس می‌تواند از گروهش صعود کند
اسدی: فکر نمی‌کردم لک و آل کثیر در بازی اول در ترکیب باشند