خانه پرسپولیس پرسپولیس قبل از دربی شرایط بهتری دارد
استیلی: صدری تا پیش از شروع بازی به تیم آرامش بدهد