خانه پرسپولیس بازیکن ایرانی در لیگ تاجیکستان:
استقلال از پرسپولیس می‌ترسد