خانه استقلال آیا استقلال سناریوی لیگ اول را تکرار می‌کند؟ 
استراحت بازیکنان یا تقدیم نتیجه به سپاهان