خانه پرسپولیس باشگاه پرسپولیس به شایعه‌ها پایان داد
از یحیی گل‌محمدی حمایت می‌کنیم