خانه استقلال تناقض عجیب در صحبت‌های مدیران استقلال
از قرارداد نادری تا دستمزدهای میلیاردی آبی‌پوشان