خانه اخبار انتقادات تند رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از جنجال خوبان عالم و همکاری فدراسیون فوتبال با شرکت صهیونیستی
از جنجال خوبان عالم تا همکاری فدراسیون با شرکت صهیونیستی