خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ازبک‌ها به ایران درس فوتبال دادند/تیم امید عربستان با غلبه بر ازبکستان به المپیک رسید