خانه پرسپولیس ادعای رسانه عراقی: پرسپولیس خواهان مبلغی معین برای انتقال رسن به باشگاه اف سی قطر شد