خانه پرسپولیس ادامه جلسات خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس