خانه پرسپولیس اخبار کوتاه از پرسپولیس| رادوشویچ زودتر می‌رسد/ تصمیم‌گیری در مورد نحوه تمرینات