خانه فدراسیون فوتبال رئیس کمیته انضباطی: درباره نفرت‌پراکنی شبکه‌های اجتماعی در فوتبال اقداماتی در حال انجام است
احضار متهمان دیدارهای جنجالی