خانه پرسپولیس بیانیه فوری باشگاه پرسپولیس درمورد پرونده شکایت برانکو
احتمال بسته شدن موقت “پنجره” وجود دارد اما جای نگرانی نیست