خانه پرسپولیس این پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس بود نه چهارمی
ابراهیم اسدی:روحیه قهرمانی از زمان برانکو در این تیم نهادینه شد