خانه پرسپولیس ابهامات و سوالات زیاد در خصوص پولی که فعلا وجود ندارد
آیا قسمتی از پاداش نایب‌قهرمانی آسیا پیش‌خور شده؟