خانه پرسپولیس در روزهایی که همه سرگرم حواشی نقل و انتقالات و استعفای یحیی هستند، دومین خرید خارجی نیم‌فصل لیگ نوزدهم هم با جیبی پرپول ایران را ترک کرد
آمدنش بهر چه بود؟