خانه پرسپولیس آمادگی شیخ سلمان برای برگزاری فینال آسیا