خانه پرسپولیس سکوت عامل اصلی اتفاقات رخ داده برای پرسپولیس
آقای صدری! چرا شفاف‌سازی نمی‌کنید؟