خانه پرسپولیس آقایی: مرحوم میناوند همیشه به من روحیه می‌داد