خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری آقایان مسئول، بی مایه فطیراست / در آستانه المپیک، کشتی را دریابید !!