خانه پرسپولیس آغاز تمرینات سرخپوشان از صبح چهارشنبه