خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی آزمون: خیالمان بابت صعود به جام جهانی راحت شد