خانه لیگ برترفولاد خوزستان آذری: کامیابی‌نیا و عالیشاه را نمی‌خواستیم