خانه گفت‌وگو اعتبار فوتبال ما وقتی از بین رفت که مضحکه دست یک مربی خارجی و همسرش شدیم
آذری: نمی‌توانند صدای حق‌طلبی را خاموش کنند