خانه لیگ برترفولاد خوزستان نمی‌گذارم حق تیمم را بخورند
آذری: رئیس کمیته داوران اختیاری ندارد