خانه لیگ برترفولاد خوزستان آذری: در فولاد، کرونایی نداریم